Usługi

usługi

Opieka zdrowotna

 • Świadczenia lekarza rodzinnego
 • Świadczenia pediatry
 • Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
 • Położnej środowiskowo – rodzinnej Pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania
 • Szczepienia ochronne

Stomatologia

 • Świadczenia ogólne dla dorosłych wraz z protetyką
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży ( profilaktyka , leczenie)

Ginekologia

 • Świadczenia ginekologiczne
 • Świadczenia położnej
 • Badania USG ( dopochwowe, endovaginalne, piersi)
 • Cytologia
 • Badania KTG

Laboratorium

Pobieranie materiału do badań
Codziennie w godz. 8.00 – 9.30
Badania z zakresu biochemii, hematologii, mikrobiologii:

 • Bezpłatnie na zlecenie lekarzy SPZOZ w Sułoszowej
 • Płatne na życzenie pacjenta

Gabinet zabiegowy

 • Iniekcje
 • Pomiar ciśnienia
 • EKG
 • opatrunki

Podwykonawcy

 • Pracownia RTG – Olkusz ul Jana Pawła 30 tel 501 474 972
 • Pracownia RTG, USG Kraków ul Długa 38 tel 12 633 70 25
 • ZOZ Nowy Szpital w Olkuszu al. 1000 - lecia 13 tel 32 75 81 200
 • Pracownia RTG , USG SONO-X ul Nałkowskiego 1 tel 12 422 64 15
 • Laboratorium Hormon Dia ul A.A.Wichury 18 tel 12 632 77 32
 • RTG Stomatologiczne S.C „X” Dent ul Sławkowska 6 Olkusz tel 32 643 08 73
 • Badania w zakresie ginekologii Kolposkopia, USG ul Komorowskiego 12 Kraków 12 412 98 99